Tour Đi Du Lịch Trung Quốc Trọn Gói Chất Lượng Uy Tín Giá Rẻ 2019
Đang mở bán: 353 tour | Thư ngỏ | Đại lý
Tour Nước Ngoài
Tour Hồng Kông
0986481261
Skype
Tour Hàn Quốc
0908228864
Skype
Tour Thái Lan
01226132900
Skype
Tour Nhật Bản
0909566882
Skype
Tour Châu Âu
0933 733 121
Skype
Tour Bắc Kinh
01636247022
Skype
Tour Singapore
0909808102
Skype
Tour Dubai
0933733121
Skype
Tour Trương Gia Giới
0937033798
Skype
Tour Campuchia
0909808102
Skype
Tour Trong Nước
Tour Nội Địa
0933733121
Skype
Vé Máy Bay
Vé Máy Bay
0987448286
Skype

Lịch khởi hành: Du lịch Trung Quốc

Đi: 20/08/2019
: VJ2554 SGN-DYG 15:30 - 20:30
Về: 25/08/2019
: VJ2553 DYG – SGN 21:30 - 01:45
6 ngày 5 đêm

Còn 0 chỗ
14.990.000
Đi: 20/08/2019
: CZ6042 SGN-PEK 00:05 - 05:45
Về: 25/08/2019
: CZ6077 PVG-SGN 08:45 - 12:00
6 Ngày 6 Đêm

Còn 0 chỗ
15.990.000
Đi: 22/08/2019
: VJ2554 SGN-DYG 15:30 - 20:30
Về: 27/08/2019
: VJ2553 DYG – SGN 21:30 - 01:45
6 ngày 5 đêm

Còn 0 chỗ
14.990.000
Đi: 24/08/2019
: CZ6078 SGN- PVG 12:55 - 17:55
Về: 28/08/2019
: CZ6077 PVG-SGN 08:45 - 12:00
5 Ngày 4 đêm

Còn 0 chỗ
12.690.000
Đi: 25/08/2019
: VJ2554 SGN-DYG 15:30 - 20:30
Về: 29/08/2019
: VJ2553 DYG – SGN 21:30 - 01:45
5 Ngày 4 đêm

Còn 0 chỗ
14.690.000
Đi: 27/08/2019
: VJ2554 SGN-DYG 15:30 - 20:30
Về: 01/09/2019
: VJ2553 DYG – SGN 21:30 - 01:45
6 ngày 5 đêm

Còn 0 chỗ
15.690.000
Đi: 29/08/2019
: CZ6042 SGN- PVG 13:10 - 18:10
Về: 04/09/2019
: CZ6077 PEK -SGN 00:50 - 05:40
6 Ngày 6 Đêm

Còn 0 chỗ
17.990.000
Đi: 29/08/2019
: VJ2554 SGN-DYG 15:30 - 20:30
Về: 03/09/2019
: VJ2553 DYG – SGN 21:30 - 01:45
6 ngày 5 đêm

Còn 0 chỗ
15.990.000
16.690.000
Đi: 30/08/2019
: CZ6078 SGN- PVG 12:55 - 17:55
Về: 03/09/2019
: CZ6077 PVG-SGN 08:45 - 12:00
5 Ngày 4 đêm

Còn 0 chỗ
12.990.000
Đi: 31/08/2019
: CA904 SGN-PEK 05:40 - 11:30
Về: 03/09/2019
: CA903 PEK - SGN 20H35 - 00H40
4 Ngày 3 Đêm

Còn 9 chỗ
12.990.000
13.690.000
Đi: 01/09/2019
: VJ2554 SGN-DYG 15:30 - 20:30
Về: 05/09/2019
: VJ2553 DYG – SGN 21:30 - 01:45
5 Ngày 4 đêm

Còn 0 chỗ
15.690.000
Đi: 03/09/2019
: VJ2554 SGN-DYG 15:30 - 20:30
Về: 08/09/2019
: VJ2553 DYG – SGN 21:30 - 01:45
6 ngày 5 đêm

Còn 0 chỗ
14.990.000
Đi: 05/09/2019
: VJ2554 SGN-DYG 15:30 - 20:30
Về: 10/09/2019
: VJ2553 DYG – SGN 21:30 - 01:45
6 ngày 5 đêm

Còn 0 chỗ
14.990.000
Đi: 08/09/2019
: VJ2554 SGN-DYG 15:30 - 20:30
Về: 12/09/2019
: VJ2553 DYG – SGN 21:30 - 01:45
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
13.990.000
Đi: 10/09/2019
: VJ2554 SGN-DYG 15:30 - 20:30
Về: 15/09/2019
: VJ2553 DYG – SGN 21:30 - 01:45
6 ngày 5 đêm

Còn 9 chỗ
14.990.000
Đi: 12/09/2019
: CZ6042 SGN- PVG 13:10 - 18:10
Về: 18/09/2019
: CZ6077 PEK -SGN 00:50 - 05:40
6 Ngày 6 Đêm

Còn 5 chỗ
15.990.000
Đi: 12/09/2019
: CZ6078 SGN- PVG 12:55 - 17:55
Về: 16/09/2019
: CZ6077 PVG-SGN 08:45 - 12:00
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
12.690.000
Đi: 12/09/2019
: CZ8318 SGN–WUH 01:40 - 06:40
Về: 15/09/2019
: CZ8317 WUH–SGN 21:40 - 00:05
4 Ngày 4 Đêm

Còn 9 chỗ
11.990.000
Đi: 12/09/2019
: VJ2554 SGN-DYG 15:30 - 20:30
Về: 17/09/2019
: VJ2553 DYG – SGN 21:30 - 01:45
6 ngày 5 đêm

Còn 9 chỗ
14.990.000
Đi: 14/09/2019
: CA904 SGN-PEK 05:40 - 11:30
Về: 17/09/2019
: CA903 PEK - SGN 20H35 - 00H40
4 Ngày 3 Đêm

Còn 9 chỗ
10.990.000
Đi: 15/09/2019
: VJ2554 SGN-DYG 15:30 - 20:30
Về: 19/09/2019
: VJ2553 DYG – SGN 21:30 - 01:45
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
13.990.000
Đi: 17/09/2019
: VJ2554 SGN-DYG 15:30 - 20:30
Về: 22/09/2019
: VJ2553 DYG – SGN 21:30 - 01:45
6 ngày 5 đêm

Còn 1 chỗ
14.990.000
Đi: 17/09/2019
: CZ6042 SGN-PEK 00:05 - 05:45
Về: 22/09/2019
: CZ6077 PVG-SGN 08:45 - 12:00
6 Ngày 6 Đêm

Còn 9 chỗ
15.990.000
Đi: 19/09/2019
: VJ2554 SGN-DYG 15:30 - 20:30
Về: 24/09/2019
: VJ2553 DYG – SGN 21:30 - 01:45
6 ngày 5 đêm

Còn 9 chỗ
14.990.000
Đi: 22/09/2019
: VJ2554 SGN-DYG 15:30 - 20:30
Về: 26/09/2019
: VJ2553 DYG – SGN 21:30 - 01:45
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
13.990.000
Đi: 22/09/2019
: CZ6078 SGN- PVG 12:55 - 17:55
Về: 26/09/2019
: CZ6077 PVG-SGN 08:45 - 12:00
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
12.690.000
Đi: 24/09/2019
: VJ2554 SGN-DYG 15:30 - 20:30
Về: 29/09/2019
: VJ2553 DYG – SGN 21:30 - 01:45
6 ngày 5 đêm

Còn 8 chỗ
14.990.000
Đi: 26/09/2019
: CZ6042 SGN- PVG 13:10 - 18:10
Về: 02/10/2019
: CZ6077 PEK -SGN 00:50 - 05:40
6 Ngày 6 Đêm

Còn 9 chỗ
15.990.000
1 2 3 »
NATURE TOURIST