Tour Đi Du Lịch Trung Quốc Trọn Gói Chất Lượng Uy Tín Giá Rẻ 2018
Đang mở bán: 253 tour | Thư ngỏ | Đại lý
Tour Nước Ngoài
Tour Hồng Kông
0986481261
Skype
Tour Hàn Quốc
0908228864
Skype
Tour Thái Lan
01226132900
Skype
Tour Nhật Bản
0909566882
Skype
Tour Châu Âu
0933 733 121
Skype
Tour Bắc Kinh
01636247022
Skype
Tour Singapore
0909808102
Skype
Tour Dubai
0933733121
Skype
Tour Trương Gia Giới
0937033798
Skype
Tour Campuchia
0909808102
Skype
Tour Trong Nước
Tour Nội Địa
0933733121
Skype
Vé Máy Bay
Vé Máy Bay
0987448286
Skype

Lịch khởi hành: Du lịch Trung Quốc

Đi: 18/02/2019
: BL1220 SGN – TEN 15:00 - 19:30
Về: 22/02/2019
: BL1221 TEN – SGN 20:30 - 23:05
5 Ngày 4 đêm

Còn 0 chỗ
13.990.000
Đi: 20/02/2019
: MF8672 SGN–CSX 18:05 - 22:10
Về: 25/02/2019
: MF8671 CSX–SGN 15:00 - 17:05
6 Ngày 5 Đêm

Còn 0 chỗ
14.990.000
Đi: 22/02/2019
: CZ6042 SGN- PVG 13:10 - 18:10
Về: 28/02/2019
: CZ6077 PEK -SGN 00:50 - 05:40
6 Ngày 6 Đêm

Còn 0 chỗ
15.990.000
Đi: 25/02/2019
: BL1220 SGN – TEN 15:00 - 19:30
Về: 01/03/2019
: BL1221 TEN – SGN 20:30 - 23:05
5 Ngày 4 đêm

Còn 0 chỗ
13.990.000
Đi: 26/02/2019
: CZ6042 SGN-PEK 00:05 - 05:45
Về: 03/03/2019
: CZ6077 PVG-SGN 08:45 - 12:00
6 Ngày 6 Đêm

Còn 0 chỗ
15.990.000
Đi: 01/03/2019
: CZ6042 SGN- PVG 13:10 - 18:10
Về: 07/03/2019
: CZ6077 PEK -SGN 00:50 - 05:40
6 Ngày 6 Đêm

Còn 0 chỗ
15.990.000
Đi: 04/03/2019
: BL1220 SGN – TEN 15:00 - 19:30
Về: 08/03/2019
: BL1221 TEN – SGN 20:30 - 23:05
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
13.990.000
Đi: 06/03/2019
: MF8672 SGN–CSX 18:05 - 22:10
Về: 11/03/2019
: MF8671 CSX–SGN 15:00 - 17:05
6 Ngày 5 Đêm

Còn 9 chỗ
14.990.000
Đi: 07/03/2019
: CZ8318 SGN–WUH 01:40 - 06:40
Về: 11/03/2019
: CZ8317 WUH–SGN 21:40 - 00:05
4 Ngày 4 Đêm

Còn 9 chỗ
11.990.000
Đi: 11/03/2019
: BL1220 SGN – TEN 15:00 - 19:30
Về: 15/03/2019
: BL1221 TEN – SGN 20:30 - 23:05
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
13.990.000
Đi: 12/03/2019
: CZ8318 SGN–WUH 01:40 - 06:40
Về: 16/03/2019
: CZ8317 WUH–SGN 21:40 - 00:05
4 Ngày 4 Đêm

Còn 9 chỗ
11.990.000
Đi: 13/03/2019
: CZ6042 SGN-PEK 00:05 - 05:45
Về: 18/03/2019
: CZ6077 PVG-SGN 08:45 - 12:00
6 Ngày 6 Đêm

Còn 9 chỗ
15.990.000
Đi: 15/03/2019
: CZ6042 SGN- PVG 13:10 - 18:10
Về: 21/03/2019
: CZ6077 PEK -SGN 00:50 - 05:40
6 Ngày 6 Đêm

Còn 9 chỗ
15.990.000
Đi: 18/03/2019
: BL1220 SGN – TEN 15:00 - 19:30
Về: 22/03/2019
: BL1221 TEN – SGN 20:30 - 23:05
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
13.990.000
Đi: 19/03/2019
: CZ8318 SGN–WUH 01:40 - 06:40
Về: 23/03/2019
: CZ8317 WUH–SGN 21:40 - 00:05
4 Ngày 4 Đêm

Còn 9 chỗ
11.990.000
Đi: 23/03/2019
: CZ8318 SGN–WUH 01:40 - 06:40
Về: 27/03/2019
: CZ8317 WUH–SGN 21:40 - 00:05
4 Ngày 4 Đêm

Còn 9 chỗ
11.990.000
Đi: 25/03/2019
: BL1220 SGN – TEN 15:00 - 19:30
Về: 29/03/2019
: BL1221 TEN – SGN 20:30 - 23:05
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
13.990.000
Đi: 25/03/2019
: MF8672 SGN–CSX 18:05 - 22:10
Về: 30/03/2019
: MF8671 CSX–SGN 15:00 - 17:05
6 Ngày 5 Đêm

Còn 9 chỗ
14.990.000
Đi: 26/03/2019
: CZ6042 SGN-PEK 00:05 - 05:45
Về: 31/03/2019
: CZ6077 PVG-SGN 08:45 - 12:00
6 Ngày 6 Đêm

Còn 9 chỗ
15.990.000
Đi: 29/03/2019
: CZ6042 SGN- PVG 13:10 - 18:10
Về: 04/04/2019
: CZ6077 PEK -SGN 00:50 - 05:40
6 Ngày 6 Đêm

Còn 9 chỗ
15.990.000
NATURE TOURIST