ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - BAY QH

ĐIỂM NỔI BẬT

CHƯƠNG TRÌNH

LỊCH KHỞI HÀNH

Đi: 21/04/2023
QH150 SGNDAD 05:40 - 06:40
Về: 23/04/2023
QH171 DADSGN 16:30 - 17:30
TOUR 5* - KS DÁT VÀNG
còn 10 chỗ
5,990,000
Đi: 21/04/2023
QH150 SGNDAD 05:40 - 06:40
Về: 23/04/2023
QH171 DADSGN 16:30 - 17:30
TOUR 3*
còn 10 chỗ
4,990,000
Đi: 19/05/2023
QH150 SGNDAD 05:40 - 06:40
Về: 21/05/2023
QH171 DADSGN 16:30 - 17:30
TOUR 3*
còn 10 chỗ
5,590,000
Đi: 19/05/2023
QH150 SGNDAD 05:40 - 06:40
Về: 21/05/2023
QH171 DADSGN 16:30 - 17:30
TOUR 5* - KS DÁT VÀNG
còn 10 chỗ
6,590,000
Đi: 26/05/2023
QH150 SGNDAD 05:40 - 06:40
Về: 28/05/2023
QH171 DADSGN 16:30 - 17:30
TOUR 5* - KS DÁT VÀNG
còn 10 chỗ
6,590,000
Đi: 26/05/2023
QH150 SGNDAD 05:40 - 06:40
Về: 28/05/2023
QH171 DADSGN 16:30 - 17:30
TOUR 3*
còn 10 chỗ
5,590,000
Đi: 02/06/2023
QH150 SGNDAD 05:40 - 06:40
Về: 04/06/2023
QH171 DADSGN 16:30 - 17:30
TOUR 3*
còn 10 chỗ
5,590,000
Đi: 02/06/2023
QH150 SGNDAD 05:40 - 06:40
Về: 04/06/2023
QH171 DADSGN 16:30 - 17:30
TOUR 5* - KS DÁT VÀNG
còn 10 chỗ
6,590,000
Đi: 09/06/2023
QH150 SGNDAD 05:40 - 06:40
Về: 11/06/2023
QH171 DADSGN 16:30 - 17:30
TOUR 5* - KS DÁT VÀNG
còn 10 chỗ
6,590,000
Đi: 09/06/2023
QH150 SGNDAD 05:40 - 06:40
Về: 11/06/2023
QH171 DADSGN 16:30 - 17:30
TOUR 3*
còn 10 chỗ
5,590,000
Đi: 16/06/2023
QH150 SGNDAD 05:40 - 06:40
Về: 18/06/2023
QH171 DADSGN 16:30 - 17:30
TOUR 5* - KS DÁT VÀNG
còn 10 chỗ
6,590,000
Đi: 16/06/2023
QH150 SGNDAD 05:40 - 06:40
Về: 18/06/2023
QH171 DADSGN 16:30 - 17:30
TOUR 3*
còn 10 chỗ
5,590,000
Đi: 23/06/2023
QH150 SGNDAD 05:40 - 06:40
Về: 25/06/2023
QH171 DADSGN 16:30 - 17:30
TOUR 5* - KS DÁT VÀNG
còn 10 chỗ
6,590,000
Đi: 23/06/2023
QH150 SGNDAD 05:40 - 06:40
Về: 25/06/2023
QH171 DADSGN 16:30 - 17:30
TOUR 3*
còn 10 chỗ
5,590,000
Đi: 30/06/2023
QH150 SGNDAD 05:40 - 06:40
Về: 02/07/2023
QH171 DADSGN 16:30 - 17:30
TOUR 5* - KS DÁT VÀNG
còn 20 chỗ
6,590,000
Đi: 30/06/2023
QH150 SGNDAD 05:40 - 06:40
Về: 02/07/2023
QH171 DADSGN 16:30 - 17:30
TOUR 3*
còn 20 chỗ
5,590,000
Xem thêm

ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY ĐỊNH